Korisne informacije

Država Prednji pojas Stražnji pojas  Trougao PP aparat Prva pomoć Rezervne sijalice Max. brzina(km/h) Kazna (€) Alkohol (‰)
Austrija DA DA DA DA DA 50 100 130 od 27 0,5
Belgija DA DA DA 50 90 120 od 195 0,5
Bosna i Hercegovina DA DA DA DA 50 80 130 10-250 0,3
Bugarska DA DA DA 60 80 120 do 15 0,5
Češka DA DA DA DA 60 90 110 od 13 0,0
Danska DA DA DA 50 80 110 od 53 0,5
Finska DA DA 50 80 120 ovisi 0,5
Francuska DA DA DA 50 90 130 od 90 0,5
Hrvatska DA DA DA DA DA DA 50 80 130 15-75 0,0
Italija DA DA DA 60 90 130 od 120 0,8
Luksemburg DA DA DA 50 90 120 od 50 0,8
Mađarska DA DA DA 50 80 120 od 8 0,0
Njemačka DA DA ** 50 100 130 od 40 do 120 0,5
Holandija DA DA DA 50 80 120 od 50 0,5
Norveška DA DA 50 80 90 od 165 0,5
Poljska DA DA DA 60 90 110 do 120 0,2
Portugalija DA DA DA 50 90 120 od 50 0,5
Rumunija DA 50 70 90 do 25 0,0
Slovačka DA DA DA DA 50 90 110 od 13 0,0
Slovenija DA DA DA DA DA 50 80 130 15-75 0,5
Španija DA DA DA 50 90 120 od 90 0,5
Švedska DA DA DA DA DA 50 70 110 od 110 0,2
Švajcarska DA DA DA 50 80 120 od 110 0,8
Velika Britanija DA DA DA DA 48 96 112 od 150 0