Članski paket EVROSTAR

CIJENA

Za fizička lica: 30 KM (uračunat PDV)

Po osnovu članskog paketa „EVROSTAR„ član AMS RS svoja prava ostvaruje na području BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i kontinentalnog dijela Evrope.AMS RS pomoć na putu članu AMS RS na osnovu ovog paketa, u slučaju saobraćajne nezgode ili kvara u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji pruža putem AMD-a iz svog sastava, a pomoć u kontinentalnom djelu Evrope, pruža putem asistenske kuće MONDIAL ASSISTENCE – Beč,  na osnovu ugovorom regulisanih odnosa.

 

OPŠTI  USLOVI  ZA  KORIŠTENJE  ČLANSKIH  PRAVA  I  POJAŠNJENJE POJMOVA

Kupovinom PAKETA “EVROSTAR” AMS RS  postaje se član velike porodice automobilista i stiče  pravo na posebne članske povlastice u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i kontinentalnom dijelu Evrope.

Sve potrebne informacije kao i pomoć na putu u slučaju saobraćajne nezgode ili kvara, mogu se ostvariti pozivom direktno u Call Center kompanije MONDIAL  na telefon ­­­+43 1 525 03 6948 ili informativno dispečerskom centru AMS RS na broj  +387 51 34 1285 za pomoć u Evropi, a za pomoć u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj isključivo putem Informativno-dispečerskog centra AMS RS pozivom na brojeve 1285 ako se zove iz BiH, a +387 51 34 1285  ako se zove iz inostranstva.

Obaveza je člana da u slučajevima kada je potrebna pomoć obavezno navede članski broj, i mjesto gdje se nalazi, opis kvara… Nakon dolaska naše ekipe na lice mjesta dužni su dati Člansku karticu na uvid, a po završetku radova odgovarajući kupon (samo za BiH, Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku).

Obračun usluge uklanjanja vozila s puta i prevoz do odredišta zasniva se na tzv. vožnji “pun-prazan”.

Naknada za uslugu rada s dizalicom na izvlačenju izvan puta nije obuhvaćena cjenovnikom usluga i stvar je dogovora između korisnika usluge i izvršioca.

Članovi AMS RS plaćaju rad vozača – mehaničara, dolazak vozila SPI, prevoz vozila oštećenog u saobraćajnoj nezgodi i popust koji ostvaruje u slučaju kvara vozila  na teritoriji BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske kuponima datim uz Evidencioni list, a u inostranstvu potpisom računa o izvršenim uslugama na koje ima pravo.

Troškovi putarine, mostarine, trajekta, tunela i sl. obračunavaju se prema stvarnoj cijeni i naplaćuju od korisnika usluge.

 

SADRŽAJ ČLANSKIH PRAVA PAKETA “EVROSTAR”

 

BiH, SRBIJA, CRNA GORA  i  HRVATSKA

Članska prava po osnovu paketa “Evrostar” u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj ostvaruje se korišćenjem Kupona.

Na osnovu KUPONA 1 član ima pravo na:

 • besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode na području BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, te besplatan prevoz-povratak troškova prevoza člana i njegove porodice autobusom ili željeznicom od mjesta nezgode do mjesta prebivališta-jednom godišnje.
  Prava navedena KUPONOM 1 mogu se ostvariti pod slijedećim uslovima:
 1. da je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon,
 2. da je saobraćajna nezgoda obavezno prijavljena policiji u skladu sa zakonom i uz kupon priložen zapisnik o izvršenom uviđaju,
 3. da je član, radnik AMD-a ili policija, nezgodu prijavio informativno dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, ili +387 51 34 1285 radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći,
 4. da je u trenutku saobraćajne nezgode proteklo najmanje 48 sati od dana učlanjenja (samo za nove članove),
 5. da je član Zahtjev za povrat troškova prevoza i originale karata za prevoz lica autobusom ili željeznicom dostavio u AMS RS u roku od 30 dana od dana korištenja usluge,
 6. da vozač/član nije izazvao saobraćajnu nezgodu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava,
 7. da je član uz Kupon potpisao Izvještaj o pruženoj usluzi.

Na osnovu KUPONA  2 član ima pravo na:

 • 5o km besplatnog prevoza vozila u slučaju kvara na teritoriji BiH- jednom godišnje.
  Prava navedena KUPONOM 2 mogu se ostvariti pod slijedećim uslovima:
 1. da je vozilo usljed kvara onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon ili se kvar ne može na licu mjesta otkloniti za najviše 60 minuta.
 2. da je član, radnik AMD-a ili policija, kvar prijavio informativno dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći,
 3. da je u trenutku kvara, proteklo najmanje 48 sati od dana učlanjenja (samo za nove članove).

Na osnovu KUPONA 3 član ima pravo na:

 • prevoz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode u BiH uz popust od 20%.
  Prava navedena KUPONOM 3 mogu se ostvariti pod slijedećim uslovima:
 1. da je vozilo usljed kvara ili saobraćajne nezgode onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon,
 2. da je član, radnik AMD-a ili policija, nesreću ili kvar prijavio informativno dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći,
 3. da je u trenutku nezgode ili kvara, proteklo najmanje 48 sati od dana učlanjenja (samo za nove članove).

Na osnovu KUPONA 5 i 6 član ima pravo na:

 • besplatne usluge u radionicama Centara SPI AMS RS u trajanju do najviše jednog norma časa.
 • Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.

Na osnovu KUPONA 7, 8 i 9 član ima pravo na:

 • 50 km besplatnog prevoza vozila u slučaju saobraćajne nezgode na teritoriji Republike Srpske – tri puta godišnje.
  Prava navedena KUPONIMA 7,8 i 9  mogu se ostvariti pod slijedećim uslovima:
 1. da je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon,
 2. da je saobraćajna nezgoda obavezno prijavljena policiji u skladu sa zakonom i uz kupon priložen zapisnik o izvršenom uviđaju,
 3. da je član, radnik AMD-a ili policija, nezgodu prijavio informativno dispečerskom centru AMS RS na broj 1285 radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći,
 4. da je u trenutku saobraćajne nezgode proteklo najmanje 48 sati od dana učlanjenja (samo za nove članove),
 5. da vozač/član nije izazvao saobraćajnu nezgodu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava,
 6. da je član uz Kupon potpisao Izvještaj o pruženoj usluzi.
 7. KONTINENTALNI DIO EVROPE

Po osnovu Paketa “Evrostar” član ima sljedeća prava na području kontinentalnog djela Evrope.

 • PRAVO ES-1 – Besplatan prevoz vozila nakon saobraćajne nezgode iz bilo koje zemlje Evrope do mjesta stanovanja u BiH – jednom godišnje

Pravo  se može ostvariti pod slijedećim uslovima:

 1. da je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon, te da se ne može lokalno popraviti u roku od 5 dana,
 2. da je saobraćajna nezgoda obavezno prijavljena policiji u skladu sa zakonom i priložen zapisnik o  izvršenom uviđaju,
 3. da je nezgoda prijavljena direktno u Call Center kompanije MONDIAL na telefon ­­­+43 1 525 03 6948 ili informativno dispečerskom centru AMS RS na broj  +387 51 34 1285 radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći,
 4. da je u trenutku saobraćajne nezgode proteklo najmanje 6 (šest) dana od dana učlanjenja (samo za nove članove),
 5. da vozač/član nije izazvao saobraćajnu nezgodu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava.
 • PRAVO ES-2 – Besplatnu vuču vozila u kvaru do najbližeg servisa – jednom godišnje

Pravo  se može ostvariti pod sljedećim uslovima:

 1. da je vozilo usljed kvara ili saobraćajne nezgode onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon te se kvar ne može na licu mjesta otkloniti za najviše 60 minuta,
 2. da je kvar prijavljen direktno u Call Center kompanije MONDIAL  na telefon ­­­+43 1 525 03 6948 ili informativno dispečerskom centru AMS RS na broj  +387 51 34 1285 radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći, prebacivanja vozila do najbliže ovlaštene radionice date marke vozila ili druge lokacije po zahtjevu klijenta.
 3. Ako se vozilo mora ostaviti preko noći na sigurnom mjestu dok se čeka popravka, kompanija MONDIAL će organizovati i platiti troškove čuvanja vozila u maksimalnom iznosu od 20 EVRA.
 4. da je u trenutku kvara, proteklo najmanje najmanje 6 (šest) dana od dana učlanjenja (samo za nove članove).

Ukupna pokrivenost ove Usluge je do 220 EVRA. (do 200 EU šlepanje, a do 20 EU čuvanje vozila). Iznos preko 220 EVRA plaća klijent izvršiocu usluge, prema cjenovniku kompanije MONDIAL.

PRAVO ES -3 – Pomoć na putu;

Pravo  se može ostvariti pod sljedećim uslovima:

 1. U slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, kompanija MONDIAL će poslati profesionalnu službu za popravke na mjesto događaja što je brže moguće i praktično izvedivo, sa prioritetom popravke vozila na mjestu događaja. Popravka na mjestu događaja uključuje probijene gume, ispražnjen akumulator, nedostatak goriva i tečnosti, mehaničke ili električne kvarove.
 2. da je kvar prijavljen direktno u Call Center kompanije MONDIAL  na telefon ­­­+43 1 525 03 6948 ili informativno dispečerskom centru AMS RS na broj  +387 51 34 1285 radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći, prebacivanjavozila do najbliže ovlaštene radionice date marke vozila ili druge lokacije po zahtjevu klijenta.
 3. Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana
 4. da je u trenutku kvara, proteklo najmanje najmanje 6 (šest) dana od dana učlanjenja (samo za nove članove).

Ukupna pokrivenost ove Usluge je do 200 EVRA. Iznos preko 200 EVRA plaća klijent izvršiocu usluge, prema cjenovniku kompanije MONDIAL

Članska prava član AMS RS ostvaruje na osnovu članske kartice uz obavezno poštovanje sljedećeg:

 1. Nosilac članstva je fizička osoba odnosno član  njegove uže porodice i sva prava se vežu uz osobu i vozilo člana AMS RS, kao korisnika usluga.
 2. Član AMS RS ili član njegove uže porodice ostvaruje članska prava ili članske pogodnosti vezane uz “vozilo” ako u trenutku nastanka potrebe za uslugom upravlja motornim vozilom ili je putnik u vozilu i ako je u trenutku pružanja usluge na mjestu pružanja usluge. Izuzetno član ne mora biti na mjestu pružanja usluge ako mu je potrebna ljekarska pomoć ili iz drugih objektivnih razloga.
 3. Važnost AMS RS članskih prava prestaje 12 mjeseci od dana učlanjenja.
 4. Članovi uže porodice, u smislu korištenja određenih besplatnih prava, su supružnik i djeca, a pravo ostvaruju samo po osnovu vozila člana .
 5. Tehničke pogodnosti odnose se na unaprijed određeno vozilo, a u slučaju promjene vozila obavezno se javite AMS/AMD gdje ste se učlanili kako bi pravo na tehničke pogodnosti prenijeli na drugo vozilo.
 6. Tehničke pogodnosti su  usluge  popravke i prevoza vozila date u članskim pravima.
 7. Novi član je lice koje se prvi put učlani ili lice koje je imalo prekid članstva duži od 30 dana.
 8. Stari član je onaj član AMS RS koji je obnovio članstvo najkasnije 30 dana od isteka prethodnog članstva.
 9. Obaveza člana je da daje tačne podatke o sebi i članovima svoje porodice u slučajevima kada se to zahtjeva.
 10. Vozilo, u smislu korišćenja pojedinih besplatnih prava na usluge, je vozilo (motocikl, putnički automobil, kombi vozilo do 9 sjedišta ili “motor home”) u vlasništvu člana, odnosno vozilo kojim se u trenutku nezgode prevozio član AMS RS.
 11. Član, vlasnik članske karte, ovlašćuje AMS RS da može da regresira troškove osiguravajućih organizacija za osigurane slučajeve koji su pokriveni pojedinim garantovanim članskim pravima.
 12. Prava članova AMS RS važe za teritorije navedene u članskim pravima.
 13. Članu koji se obratio Informativno-dispečerskom centru AMS RS radi ostvarivanja članskih prava na besplatnu uslugu i kome iz bilo kojeg razloga nije pružena garantovana usluga ili mu je ista naplaćena od strane pružaoca usluge iz sistema AMS RS, ima pravo na naknadu štete od strane AMS RS, prema usvojenom cjenovniku za konkretnu uslugu koja mu je uskraćena ili naplaćena, uz podnošenje pismenog zahtjeva sa opisom konkretnog slučaja i dokaza da je izvršio legalno plaćanje garantovanih besplatnih usluga, te da je u postupku zahtjeva za uslugom ispoštovao sve zahtjeve navedene kao uslov za ostvarivanje članskih prava.
 14. Članske povlastice za NOVE ČLANOVE mogu se koristiti po isteku 48 sati od momenta učlanjenja, za usluge u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, a nakon šest dana za Evropu.
 15. Članske povlastice koje se odnose na prevoz vozila mogu se ostvariti samo pod uslovom da je saobraćajna nezgoda prijavljena nadležnoj policijskoj stanici i priložen zapisnik o izvršenom uviđaju, te da član nije bio pijan ili pod uticajem droga ili drugih opojnih sredstava.