Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom

Dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inostranstvu (u daljem tekstu DZUTMV) služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim motornim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila. Dokumenta potrebna za izdavanje DZUTMV:

  • Važeća lična karta vlasnika vozila,
  • Važeća putna isprava (pasoš) ili lična karta korisnika vozila i
  • Saobraćajna dozvola za vozilo.

Međunarodna punomoć

Za izdavanje DZUTM vlasnik vozila prilaže važeću ličnu kartu, a korisnik vozila putnu ispravu na uvid. Obavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila.

DZUTMV izdaje se isključivo za vozila registrovana u BIH, na osnovu važeće saobraćajne dozvole za vozilo.

DZUTMV se izdaje najduže na rok od godinu dana, s tim što taj rok može da bude i kraći, ukoliko to vlasnik vozila zahtjeva ili ako registracija vozila ističe prije.

Cijena dozvole je 20.00KM.