Članski paket EVROPA

CIJENA

Za fizička lica 75,00 KM (uračunat PDV)

 

SADRŽAJ ČLANSKIH PRAVA PAKETA “EVROPA”

KONTINENTALNI DIO EVROPE

U slučaju saobraćajne nezgode, prevoz vozila do mjesta prebivališta. Ovo pravo se odnosi isključivo na kontinentalni dio Evrope. Obavezan je policijski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, koji se dostavlja AMS RS.

Pomoć na putu ukoliko je kvar moguće otkloniti na licu mjesta.

Prevoz vozila do najbliže garaže koja je sposobna da pruži uslugu. Troškove popravke vozila u servisu snosi sama stranka i nema pravo na refundaciju.

Hotelski smještaj, zbog popravke vozila oštećenog u saobraćajnoj nezgodi, do 300 evra.

 

BiH I CRNA GORA

KUPON 1

Besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode na teritoriji BiH i Crne Gore, a obuhvata izlazak SPI službe na mjesto nezgode, prevoz oštećenog vozila do željene destinacije na području navedenih zemalja ili mjesta prebivališta, te povrat troškova prevoza člana i ostalih putnika u vozilu autobusom ili željeznicom do mjesta prebivališta – jednom godišnje.

KUPON 2

Besplatan prevoz vozila u slučaju kvara na teritoriji BiH (50 kilometara u odlasku i povratku) – jednom godišnje.

KUPON 3

Popust od 20% na prevoz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode na teritoriji BiH – jednom godišnje.

KUPON 4

Besplatnu pomoć na putu u slučaju kvara na teritoriji RS koja obuhvata izlazak radnika SPI na teren vozilom SPI i besplatan rad do najviše 1 norma časa. Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana – jednom godišnje.

KUPON 5 i 6

Besplatne usluge u radionicama AMD u trajanju do najviše 1 norma časa. Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana. – 2 puta godišnje.

 

SRBIJA

 

Popravka vozila na putu, četiri puta u toku trajanja članstva (do 40 km prelaska SPI vozila, u odlasku i povratku i do jedan čas rada).

Prevoz vozila u slučaju kvara, jednom u tok trajanja članstva (do 40 km prelaska šlepera, u odlasku i povratku).

Prevoz vozila u slučaju kvara, jednom u toku trajanja članstva (do 100 km prelaska šlepera, u odlasku i povratku).

Prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode, jednom u toku trajanja članstva, bez ograničenja u kilometraži.

 

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠTENJE ČLANSKIH PRAVA I POJAŠNJENJE POJMOVA

 

Kupovinom paketa “EVROPA” AMS RS, postaje se član velike porodice automobilista i stiče pravo na posebne članske povlastice u BiH, Crnoj Gori, Srbiji i kontinentalnom dijelu Evrope. Sve potrebne informacije kao i pomoć na putu u slučaju saobraćajne nezgode ili kvara, mogu se ostvariti isključivo putem Informativno-dispečerskog centra AMS RS pozivom na brojeve 1285 ako se zove iz BiH, a +387 51 34 1285 ako se zove iz inostranstva.

Obaveza je člana da u slučajevima kada je potrebna pomoć obavezno navede članski broj, i mjesto gdje se nalazi, opis kvara…

Nakon dolaska naše ekipe na lice mjesta dužni su dati Člansku karticu na uvid, a po završetku radova odgovartajući kupon (samo za BiH i Crnu Goru).

Obračun usluge uklanjanja vozila s puta i prevoz do odredišta zasniva se na tzv. vožnji “pun – prazan”.

Naknada za uslugu rada s dizalicom na izvlačenju izvan puta nije obuhvaćena cjenovnikom usluga i stvar je dogovora između korisnika usluge i izvršioca.

Članovi AMS RS plaćaju rad vozača – mehaničara, dolazak vozila SPI, prevoz vozila oštećenog u saobraćajnoj nezgodi i popust koji ostvaruje u slučaju kvara vozila na teritoriji BiH i Crne Gore kuponima datim u prilogu Članske kartice, a u inostranstvu potpisom računa o izvršenim uslugama na koje ima pravo.

Troškovi putarine, mostarine, trajekta, tunela i sl. obračunavaju se prema stvarnoj cijeni i naplaćuju od korisnika usluge.

Članska prava član AMS RS ostvaruje na osnovu članske kartice PAKET “EVROPA” uz obavezno poštovanje slijedećeg:

Nosilac članstva je fizička osoba odnosno član njegove uže porodice i sva prava se vežu uz osobu i vozilo člana AMS RS, kao korisnika usluga.

Član AMS RS ili član njegove uže porodice ostvaruje članska prava ili članske pogodnosti vezane uz “vozilo” ako u trenutku nastanka potrebe za uslugom upravlja motornim vozilom ili je putnik u vozilu i ako je u trenutku pružanja usluge na mjestu pružanja usluge. Izuzetno član ne mora biti na mjestu pružanja usluge ako mu je potrebna ljekarska pomoć ili iz drugih objektivnih razloga.

Važnost AMS RS članskih prava prestaje sa istekom važnosti članske karte.

Članovi uže porodice, u smislu korištenja određenih besplatnih prava, su supružnik i djeca, a pravo ostvaruju samo po osnovu vozila člana .

Tehničke pogodnosti odnose se na unaprijed određeno vozilo, a u slučaju promjene vozila obavezno se javite AMS/AMD gdje ste se učlanili kako bi pravo na tehničke pogodnosti prenijeli na drugo vozilo.

Tehničke pogodnosti su usluge popravke i prevoza vozila date u članskim pravima.

Novi član je lice koje se prvi put učlani ili lice koje je imalo prekid članstva duži od 30 dana.

Stari član je onaj član AMS RS koji je obnovio članstvo najkasnije 30 dana od isteka prethodnog članstva.

Obaveza člana je da daje tačne podatke o sebi i članovima svoje porodice u slučajevima kada se to zahtjeva.

Vozilo, u smislu korišćenja pojedinih besplatnih prava na usluge, je vozilo (motocikl, putnički automobil, kombi vozilo do 9 sjedišta ili “motor home”) u vlasništvu člana, odnosno vozilo kojim se u trenutku nezgode prevozio član AMS RS.

Član, vlasnik članske karte, ovlašćuje AMS RS da može da regresira troškove osiguravajućih organizacija za osigurane slučajeve koji su pokriveni pojedinim garantovanim članskim pravima.

Prava članova AMS RS važe za teritorije navedene u članskim pravima.

Članu koji se obratio Informativno-dispečerskom centru AMS RS radi ostvarivanja članskih prava na besplatnu uslugu i kome iz bilo kojeg razloga nije pružena garantovana usluga ili mu je ista naplaćena od strane pružaoca usluge iz sistema AMS RS, ima pravo na naknadu štete od strane AMS RS, prema usvojenom cjenovniku za konkretnu uslugu koja mu je uskraćena ili naplaćena, uz podnošenje pismenog zahtjeva sa opisom konkretnog slučaja i dokaza da je izvršio legalno plaćanje garantovanih besplatnih usluga, te da je u postupku zahtjeva za uslugom ispoštovao sve zahtjeve navedene kao uslov za ostvarivanje članskih prava.

Članske povlastice za NOVE ČLANOVE koje se odnose na prevoz vozila, kao i na prevoz člana i putnika u vozilu u slučaju saobraćajne nezgode mogu se koristiti po isteku 48 sati od momenta učlanjenja, za usluge u BiH i Crnoj Gori, a nakon pet dana za Srbiju i Evropu.

Članske povlastice koje se odnose na prevoz vozila mogu se ostvariti samo pod uslovom da je saobraćajna nezgoda prijavljena nadležnoj policijskoj stanici i priložen zapisnik o izvršenom uviđaju.

SA AUTO-MOTO SAVEZOM REPUBLIKE SRPSKE NIKADA NISTE SAMI NA PUTU